Durable Datacenters

De droom om oude industrie om te vormen tot moderne groene industrie op de eeuwenoude strategische gronden in Nederland

To the website...

Flevum-project: bijdragen aan de green deal...

Datacenters brengen relatief schone technologie naar Velsen en kunnen profiteren van een symbiotische coëxistentie met de Nuon Vattenfall en andere industrieën. Alle resources die nodig zijn voor strategische online datacenters zijn al beschikbaar of in de buurt. De stroom hoeft niet via hoogspanningskabels naar Amsterdam te worden getransporteerd. Dark Fiber loopt van Amsterdam via Velsen naar het VK en verder.

De datacenters kunnen de zware industriële zone omtoveren tot een moderne tech-area. De warmte die in de Datacenters wordt geproduceerd, kan worden hergebruikt voor het verwarmen van de woningen in de Velsenbuurt. De gedachte om groenbuffergebieden te combineren met Groene Datacenters in een parkomgeving is gunstig voor het bedrijfsleven en de samenleving.


Bedrijfsanalyse

Bedrijfsanalyse is een onderzoeksdiscipline voor het identificeren van bedrijfsbehoeften en het bepalen van oplossingen voor bedrijfsproblemen. Oplossingen bieden vaak een component voor de ontwikkeling van softwaresystemen, maar kunnen ook bestaan ​​uit procesverbetering, organisatieverandering van strategische planning en beleidsontwikkeling.

Financiën

Als je een bedrijf start of met een bestaand bedrijf verder wilt groeien, is de kans groot dat je extra geld nodig hebt of het op een andere manier organiseert. Er zijn veel mogelijkheden en we hebben de nodige hulp beschikbaar. bijvoorbeeld hoe u particuliere investeerders benadert of waar u een subsidieregeling aanvraagt.

Team building

Bij het opzetten van teams denken leiders na over de prestaties en hun leden. Het bouwen van effectieve teams vereist echter meer dan een abstracte toewijding aan teamwerk; het zijn de meest duidelijke procedures, hulpmiddelen en systemen, maar ook de input van managers om deze te verbeteren.

Fill-in form

Let your customers follow
and understand your process.

Qualification  

Click on the icon to adapt it
to your purpose.

Opportunity scan

Duplicate blocks
to add more steps.

Getting involved

Select and delete blocks
to remove some steps.